தமிழ்நாடு   சின்னத்திரை   இயக்குநர்கள்   சங்கம் தொடர்பு கொள்ளTamilnadu Chinnathirai Iyakkunargal Sangam,
65/1, Shakthi Flats, Kamarajar Salai,
Virugambakkam,
Chennai - 600 092.
Phone: +91-44-4771 2015, 93848 27050


தமிழ்நாடு சின்னத்திரை இயக்குநர்கள் சங்கம்,
65/1, சக்தி அடுக்ககம், காமராஜர் சாலை,
விருகம்பாக்கம்,
சென்னை - 600 092.
பேசி: +91-44-4771 2015, 93848 27050